Αγάπη μου

I wrote a new song. Αγάπη μου is a Greek song about a woman that’s very close, but also too far to reach. Αγάπη μου will soon be available on Spotify!