Op zoek naar Geluk

Op VariéTe PonTificale speel ik mijn mini-musical ‘Op zoek naar Geluk’ als monoloog inclusief 5 prachtige liedjes in een nieuwe akoestische versie.